Smart Emission - Data Platform

Dit is de website van het Smart Emission (SE) Data Platform. Deze levert toegang tot de data uit de Smart Emission sensoren via web services (web APIs) en een aantal apps. Deze site en onderliggende diensten zijn aanvankelijk ontwikkeld door Geonovum i.s.m. de SE partners (zie onder) in het Smart Emission Nijmegen Project. Daarna is het platform verder bestendigd en wordt o.a. ingezet binnen het Smart City Living Lab voor meerdere steden en voor het EU JRC AirSensEUR project.

Missie - Mission

"Het Smart Emission project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken." (Bron: SE-Website)

Migratie naar Kadaster PDOK

Het SE Platform wordt momenteel (2018) gemigreerd naar de Kadaster PDOK omgeving.

Partners - SE Nijmegen