Disclaimer

Disclaimer Open Data Smart Emission - versie 1.1, 11 januari 2017

  

Het Smart Emission (SE) project maakt via de website http://data.smartemission.nl haar data beschikbaar als zogenaamde Open Data via gestandaardiseerde APIs (zie Data) op het SE Data Platform. Dit zijn gegevens die aan eenieder vrijelijk ter beschikking worden gesteld. Hierop zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

  
 1. Het Smart Emission project geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van zowel de APIs, de data of het SE Platform. Ook behoudt het Smart Emission zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen data te verwijderen of te herzien (bijv bij herkalibreren).
 2.   
 3. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden data en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten zijn voor rekening en risico van de gebruiker.
 4.    
 5. Voor de afname van open data via dit kanaal worden geen kosten in rekening gebracht.
 6.    
 7. Performance vindt plaats op basis van fair use zonder garanties. 
 8.   
 9. Op de data is de licentie Creative Commons met Naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel van Creative Commons Naamsvermelding is het bij hergebruik verplicht te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van het Smart Emission project (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat het daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
 10.    
 11. De software waarmee het Smart Emission Platform is gerealiseerd is ook publiek beschikbaar via "GitHub" op github.com/smartemission/smartemission. Voor deze software is de licentie GNU GPL v3 van toepassing. Dit houdt o.a. in dat bij enig hergebruik van deze software deze licentie, of licenties compatibel met GNU GPL v3, weer van toepassing dienen te zijn. Meer informatie over de GNU GPL v3 licentie is te vinden op www.gnu.org.
 12.  
 13. Mededelingen rondom de verstrekking van de data worden geplaatst op het door het Smart Emission Project ingerichte forum voor de community. Die is te bereiken via www.smartemission.nl
 14.   

Tenslotte

Het Smart Emission Project kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige informatie die middels deze website of haar APIs gevonden wordt. Het Smart Emission Project aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, door gebruik van aangeboden of voor (meta) data en software waarnaar verwezen wordt. Het Smart Emission Project is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde of onbelemmerde toegang tot gegevens die u via de data aanbiedt. Het Smart Emission Project garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.